E-mail
ANBI Status

De Belastingdienst heeft Stichting Ikusasa bij aanvang voor onbeperkte tijd aangewezen als ANBI – Algemeen Nut Beogende Instellingen. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling.

Deze ANBI is een waarborg dat de besteding van onze donaties en onze boekhouding extra goed gecontroleerd wordt. Daarnaast geeft deze ANBI beschikking u de mogelijkheid om uw sponsoring aan Ikusasa van uw belasting af te trekken.

 

S5 Box