E-mail
Welkom

Bij het financieel adoptie project “Ikusasa’. Ikusasa betekent in de Zulu taal: TOEKOMST. Stichting Ikusasa bestaat uit een team van enthousiaste mensen, die op positieve wijze een bijdrage wil leveren aan deze oneerlijk verdeelde wereld. De stichting is actief in de verpauperde centra van Johannesburg en Soweto (SOuth WEstern TOwnship). Stichting Ikusasa is een charitatieve instelling. We zijn fondsenwervend. Om onze doelstellingen te kunnen realiseren zijn we dus afhankelijk van giften en donaties. Wij nodigen u uit om een kijkje te nemen bij onze stichting via deze website: pagina’s met interessante uitleg en leuk fotomateriaal. Op deze manier maakt u kennis met de nood van de kinderen en de hulp die wij namens sponsors kunnen bieden. Welkom in het leven van de kinderen in Johannesburg en Soweto.

 

kinderen die we ondersteunen met een schoolopleiding in Soweto en Johannesburg.

 

S5 Box