E-mail
Reisverslag 2010

ria1Voor de achtste keer is het schippersechtpaar Ria en Luc Westerbeek uit Nieuwegein naar Zuid-Afrika gereisd om te zien wat het Adoptieproject Zuid-Afrika van de Stichting Ikusasa in Johannesburg voor elkaar krijgt. Ze zijn er drie weken geweest en keerden in februari vol indrukken en ook met positieve ervaringen terug. Zo stelden ze met vreugde vast dat plaatselijke banken en bedrijven het voorbeeld van Ikusasa hebben gevolgd en het Coronation Training Centre voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen met goederen zijn gaan steunen.

"Van bestek en placemats tot computers. Het is gewoon geweldig dat er nu vruchten komen aan het plantje dat je een aantal jaren geleden hebt gepoot. En precies in de week dat Luc en Ria daar waren heeft het ministerie van onderwijs toestemming gegeven voor de aanstelling van een leerkracht",  vertelt Ria Westerbeek enthousiast en toch ook met een beetje voldoening

"We zijn heel dankbaar dat er nu na vijf, zes jaar zulke positieve dingen gebeuren. Maar dat wil niet zeggen dat we nu als stichting niets meer hoeven te doen", tempert ze meteen haar eigen enthousiasme. Het werk van Ikusasa en giften van sponsors voor gehandicapte kinderen in Johannesburg blijven dringend nodig.

De Westerbeeks hebben het Coronation Training Center een week lang bezocht en geslapen in Soweto. Luc heeft er staan schilderen en Ria heeft vergaderd en kinderen bezocht. "Ik heb er les gegeven en samen met de kinderen op de Nederlandse manier pannenkoeken met spek en appels gebakken. Toen we daar zo bezig waren, hoorde ik kinderen achter me zeggen dat ze zo'n honger hadden. Ik schrok daar eigenlijk wel van; dat ze daar allemaal met lege maagjes stonden. Ze krijgen wel een maaltijd voordat ze naar huis gaan, maar 's morgens komen ze vaak naar school zonder dat ze thuis hebben gegeten".

De kinderen kregen één pannenkoek en de rest mochten ze toen niet opeten, want die zouden worden verkocht. De opbrengst was voor de financiering van de nieuwe schoolbus, waarvoor het Coronation Training Center een lening heeft afgesloten. De Stichting Ikusasa heeft de school daarbij financieel geholpen, maar die lening moet wél worden afbetaald. De school had twee oude bussen, waarvan er eentje altijd kapot was en de andere heel vaak. Leerlingen konden daardoor soms niet van huis worden opgehaald en teruggebracht en misten hun lessen.

Ria heeft er ook naailes gegeven en kinderen geleerd hoe ze knopen moeten aanzetten. "Voor gehandicapte kinderen is dat best heel moeilijk", vertelt ze. Maar haar voldoening is groot, als een jongetje trots roept dat hij door heeft hoe het moet. Tijdens dit bezoek is het Ria en Luc duidelijk geworden dat er in Zuid-Afrika toch wel wat aan het veranderen is. Ze hadden de verf die Luc in de school gebruikte, zelf betaald, maar een bankemployee maakte Luc duidelijk dat hij meer als manager moest optreden. In het vervolg moet Luc van tevoren opgeven wat nodig is en het werk door de ouders van scholieren zelf laten doen. Zij kunnen dan een ervaringscertificaat krijgen. Verf en werkmateriaal krijgen ze vervolgens van bedrijven in Zuid-Afrika, is aan Luc beloofd. "Dat is toch een leuk effect; dat er zulke positievedingen gebeuren", zegt Ria. Ze stelt vast dat het Ikusasa-project op het Coronation Traning Center prima loopt.

ria2Na hun bezoek aan het Coronation Training Center zijn Ria en Luc Westerbeek een week bij de Afrikaanse partner van de Stichting Ikusasa, de Metro Evangeliese Sorg (MES), geweest. Ze hebben er een aantal scholen bezocht. Twee jaar geleden hebben ze besloten zich tot een paar scholen te beperken, want Soweto alleen al telt er 460 scholen. Kinderen gaan na het lager onderwijs (tot grade 6) naar een vervolgschool en daardoor moet één maatschappelijk werkster van de MES 26 scholen bezoeken. Dat kost heel veel tijd en energie. "Per bezoek ben je soms gemiddeld twee uur kwijt met alleen maar wachten op een pupil en daarna nog een gesprek met het kind plus een foto maken",

vertelt Ria. Ook kon ik een dag niet weg om scholen te bezoeken, omdat twee begeleiders (onder anderen de maatschappelijk werker) ziek was. "Ik heb daardoor lang niet alle kinderen kunnen bezoeken die door sponsors in Nederland worden gesteund".

Het werk op de lokatie Soweto loopt verder perfect. Alleen op de lokatie Johannesburg zijn volgens Ria Westerbeek 'een paar kleine dingetjes die beter kunnen'. "Maar de MES is zich daarvan bewust en gaat een paar dingen veranderen, zodat alles soepeler gaat lopen.

Ria en Luc hebben ook nog het shelter 'Siphumelelele' ('Nieuw Begin') bezocht, waar 29 straat- en weeskinderen worden opgevangen. Tien van hen worden financieel gesteund voor de Stichting Ikusasa. De directrice Elsabé wil en verwacht niets van de Zuid Afrikaanse regering en zorgt zelf voor sponsors. "Ze doet alles zelf met hulp van twee oudere vrouwen en een kokkin in de keuken en het loopt geweldig", rapporteert Ria. Ze had in Nederland twee geïllustreerde Bijbels in de Zulutaal gekregen en eentje aan het opvanghuis gegeven. Het Coronation Training Center heeft de andere Bijbel gekregen en die rouleert daar door de klassen.

Het echtpaar Westerbeek kijkt met tevredenheid terug op hun bezoek. "Maar je hebt wel te maken met Zuid-Afrika", voegt Ria er meteen aan toe. "De armen worden er wel armer en de rijken rijker. Er ontstaat een grote middenklasse waartoe veel zwarte mensen behoren. Gemiddeld gezien leven in Zuid- Afrika steeds meer mensen onder de armoedegrens, vooral vluchtelingen (uit Zimbabwe, Kongo, Malawi, enz.), maar ook het aantal arme blanke neemt toe!".

Ze zijn een dagje mee geweest met de medische bus van de MES. "Dat busje rijdt langs mensen die echt in de goot liggen: op vuilnisbelten en in afgebrande krotten wonen. Het MES deelt er één keer per week medicijnen uit. Verder krijgen ze niets, tot ze op sterven liggen. Dan worden ze naar een kliniek gebracht om daar op hun dood te wachten". "Ik heb daar dingen gezien, waarvan ik wakker heb gelegen", zegt Ria. Ze heeft er alleen toiletzeepjes kunnen uitdelen die ze van sponsors in Nederland had gekregen. "Maar daarmee hebben we toch veel mensen een plezier kunnen doen".

Wonen in een uitgebrand krotOver het adoptieproject in Nederland vertelt Ria Westerbeek: "We merken wel de gevolgen van de economische crisis, waardoor enkele sponsors moesten stoppen; met pijn in hun hart. Maar gemiddeld loopt het goed". Ikusasa helpt nu 162 scholieren, maar er staan nog 24 kinderen op de lijst voor wie nog een sponsor wordt gezocht. De stichting kan maximaal tweehonderd kinderen helpen, maar in verband met de capaciteit bij MES (tekort aan maatschappelijke werkers) wordt dat aantal tijdelijk iets lager gehouden.

 Vergeleken met een jaar eerder heeft Ikusasa het afgelopen jaar weinig kinderen uitgeschreven. Een paar kinderen hebben examen gedaan of zijn verhuisd, maar in tegenstelling tot andere jaren zijn maar weinig kinderen 'verdwenen', doordat ze zonder bericht naar een andere school zijn gegaan of ergens anders zijn gaan wonen.

Ria Westerbeek gaat elke sponsor persoonlijk bericht sturen over 'zijn' of 'haar' pupil, maar dat heeft tijd nodig. Ze moet 8,7 kilo aan briefjes, tekeningen, eigen gemaakte (papieren) cadeautjes verwerken, 170 brieven schrijven en 230 foto's uitzoeken, maar hoopt dat alles voor eind mei is verwerkt.

Sponsors en belangstellenden die een bijdrage willen geven aan de bus-actie of aan de stichting Ikusasa, kunnen hun gift storten op Rabobanknummer 1132.04.124 te Nieuwegein ten name van Stichting Ikusasa met vermelding van 'Actie Schoolbus'. Meer informatie kunt u via e-mail of per telefoon krijgen bij Coby Boere (06-53633389) of Ria Westerbeek (06-20594114).

 

S5 Box