E-mail
Hoe het begon

Graag stellen we Ria Westerbeek voor. De oprichtster van Stichting Ikusasa en tot juli 2016 voorzitter van het Ikusasa bestuur.

aangenaam2Geschiedenis

In 2003 ging Ria samen met haar man Luc, voor eerst met een groep op vakantie naar Zuid-Afrika onder leiding van ds. Krüger (een Zuid-Afrikaan en schipperspredikant). Via Ds. Kruger kwam ze in contact met verschillende mensen in Zuid-Afrika. Ze zag daar de armoede en ziekte bij de straatkinderen in Johannesburg. Wanneer men werkeloos is, slaat de armoede toe. Veel van de mensen die Ria ontmoette waren ongeletterd en als je ongeletterd bent blijf je werkeloos. Ria raakte in gesprek met vrouw van haar leeftijd. Florence vertelde Ria dat één van haar kinderen zelfmoord wilde plegen omdat hij geen uitzicht meer zag. Ria dacht: "Hier staan twee moeders, de één in diepe ellende, de ander met vier gezonde kinderen die allemaal hun weg gevonden hebben in de maatschappij." Dat was het moment dat Ria besloot mensen in Soweto en Johannesburg te gaan helpen om de negatieve spiraal te doorbreken en een opleiding aan te bieden. Vanuit de overtuiging dat kinderen de toekomst van een land zijn en dat scholing de beste weg omhoog biedt begon Ria na te denken over een manier om haar wens handen en voeten te geven.

Een jaar daarna reisde Ria samen met Luc opnieuw naar Zuid-Afrika gegaan en is het financieel sponsorproject voor kansarme kinderen opgezet. Later omgedoopt in Stichting Ikusasa maar met nog steeds hetzelfde doel; kansarme kinderen financieel ondersteunen zodat zij wat kunnen betekenen voor hun naasten en voor hun land. Via dit project kunnen mensen hier in Nederland een kind financieel adopteren zodat het in staat is om naar school kunnen gaan.

aangenaam5Dit project begon klein en eenvoudig maar groeide al snel uit naar ongeveer 160 kinderen. Dat was meer dan Ria ooit had durven dromen!. Inmiddels worden er jaarlijks ruim 200 kinderen geholpen in hun schoolloopbaan door sponsoring van hun schooluniform en schoolmateriaal. Er is een vruchtbare samenwerking ontstaan tussen Stichting Ikusasa en MES (een welzijnsorganisatie, werkzaam in de wijk Hillbrow in Johannesburg). Het bestuur in Nederland bestaat uit vrijwilligers en ook onze contactpersonen in Zuid Afrika zetten zich belangeloos in voor het Ikusasa project. Zij ontvangen jaarlijks slechts een kleine bijdrage voor het onderhouden van contact met de Ikusasa-kinderen. Daarom kunnen we zeggen dat het sponsorgeld dat bestemd is voor het kind ook daadwerkelijk naar het kind gaat. De kleinschaligheid van ons project zorgt ervoor dat we onze kinderen on hun ontwikkeling kunnen volgen en in staat zijn om ondersteuning op maat te bieden wanneer dat nodig is.

Tot 2016 reside Ria elk jaar naar Zuid-Afrika om kijken hoe het met de kinderen gaat. Stichting Ikusasa vindt het belangrijk om dit project zo persoonlijk mogelijk te houden en daarom zijn de contacten met de kinderen erg belangrijk. Tijdens het jaarlijkse bezoek worden scholen, kinderhuizen en maatschappelijk werkers bezocht die met ons samenwerken en vindt er overleg plaats met de medewerkers van MES die contacten hebben met de Ikusasa kinderen. Alle Ikusasa kinderen worden zoveel mogelijk persoonlijk gezien op de momenten dat de schoolmaterialen worden uitgedeeld. Terug in Nederland krijgt elke sponsor informatie over hoe het met hun sponsorkind gaat. De rest van het jaar heeft het bestuur regelmatig contact met onze contactpersoon in Zuid-Afrika.

Ria zal in januari 2017 voor de laatste keer namens Ikusasa naar Zuid Afrika reizen om haar werkzaamheden over te dragen aan de huidige voorzitter. Ria heeft de afgelopen jaren met heel veel inzet en energie gewerkt aan het uitbouwen van haar passie. Stichting Ikusasa is haar hiervoor dankbaar.

<

 

Rabobank rekeningnummer

anbi1132.04.124. te Nieuwegein
t.n.v. Stichting Ikusasa
IBAN:NL04RABO0113204124
BIC:RABONL2U

Zuid Afrikaanse bank

Account no.: 6239 64 44 079
Branch code: 261251
Account holder : Ydc tarr operating/ Ikusasa kids
Bank : RMB privatbank n divisie van Eerste Nasionale Bank Ltd

Algemeen adres

Adres:

Julianaweg 17
3433 EA Nieuwegein

Nederland

E-mail:

info@ikusasa.nl

Telefoon: 06-53261696


Uw steun verandert en redt levens, ook vandaag!

S5 Box